מנוע למכבש חבילות, וולגר

נמצא מאחורי השטייר של זלמי

עודכן: 2022-03-19
 מנוע למכבש חבילות וולגר