מנוע למכבש חבילות, סנדלינג, 1935

יוצר במפעל Sendling Dieselmotor בגרמניה

עודכן: 2023-06-04
 מנוע למכבש חבילות סנדלינג
 מנוע למכבש חבילות סנדלינג