הולדר, מחרשה

מחוברת לטרקטור הולדר T0108

עודכן: 2021-04-28
 הולדר מחרשה