מפריד פקאנים, מנהל המחקר החקלאי, מעברות

מתקו להפרדת אגוזי פקאן משאריות צמחיות בליקוט מכאני בשדה.
פיתוח המכון להנדסה במנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני. מעבודות הצוות של של יואב שריג.

הגיעה מקיבוץ מעברות.

עודכן: 2022-02-23
מפריד פקאנים מנהל המחקר החקלאי