אפרון, במה לעבודה בגובה, 1963, עין ורד

עודכן: 2021-04-28
 אפרון  במה לעבודה בגובה