ג׳יפ, CJ6, ראש העין

צבאי לשעבר הגיע מראש העין

תרומת ד״ר פז טל

עודכן: 2022-12-12
 ג׳יפ CJ6