קדמה, מחרשה מגרופית אחת, כפר ורבורג

תוצרת ביח"ר קדמה תל אביב.

הובאה למוזיאון מחוברת לטרקטור קטרפילר D8 מכפר ורבורג.

עודכן: 2021-04-28
 קדמה  מחרשה מגרופית אחת
 קדמה  מחרשה מגרופית אחת