הארדי, מרסס, 1944, חרות

המרסס של אדלר מחרות.

תרומת יפה חבצלת, חרות 

המרסס עמד בחצר של משפחת אדלר בחרות מאחורי הלולים, בכוון השכונה החדשה (שכונת הבנים) שהלכה ונבנתה בראשית שנות התשעים של המאה העשרים.

ארז הבחין בו וניגש אל יפה חבצלת (ביתו של אדלר) וביקש ממנה את המרסס למוזיאון. היא מיד הסכימה, אך וביקשה שירשום על המרסס: "האחיות אדלר".

במהלך שנות השישים של המאה העשרים אדלר השתמש בו לריסוס של גידולי שדה וסיפק גם שירותי ריסוס לחברי המושב. 

המרסס היה רתום לסוס. מהמרסס נמשכו צינורות גומי לאורך השורות הארוכות בפרדס. היו לו שתי בוכנות בחלקו העליון שנראו לנו כמו בובות של חיילים. פעם, גדי אדלר ז״ל ואודי גיא ניסו לאחוז בחגורה המפעילה את המנוע, בעודנו עובד, ושניהם איבדו ציפורן באצבע שנגעה בחגורה ומצאו עצמם במרפאה.

עודכן: 2022-02-28
 הארדי מרסס