מכבש דפוס בלט

שימשה להדפסת כרוזים על ידי אירגון האצ״ל

  מכבש דפוס בלט