קולטיבטור סיכות

הקולטיבטור מתקפל לצורך הובלה

  קולטיבטור סיכות