מפורר רגבים, בלפוריה

מפורר רגבים 3 נקודות 1955 ארה"ב . תרומת משפחת שמעוני בלפוריה.

שימש לפורר קרום של רגבי אדמה שהפכו  להיות קשים לאחר גשם.

עודכן: 2022-04-03
מפורר רגבים