מכונת זריעה

מזרעת שתי שורות נישאת על 3 נקודות

עודכן: 2021-03-04
  מכונת זריעה