מאן, 1953, ניר אליהו

מנוע דיזל
הנעה 4 על 4

הועסק בענף הפלחה של ניר אליהו.

עודכן: 2022-02-28
 מאן