מאן, 1953, ניר אליהו

מנוע דיזל
הנעה 4 על 4

הועסק בענף הפלחה של ניר אליהו

עודכן: 2021-06-06
מאן