יודלא, מחרשת 4 מגרופיות מתהפכת

תרומת דב יודלא

עודכן: 2021-03-03
 יודלא מחרשת 4 מגרופיות מתהפכת
קרדיט: חיים שפירא