עגלה חמור, 1939

תרומת פסיה ואבנר רוזנבלט

עודכן: 2022-12-06
עגלה חמור
קרדיט: חיים שפירא