יונימוג, בצרה

תרומת גרשון שלזינגר בצרה

היונימוג פותח בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה, והוא נועד להיות טרקטור חקלאי. כדי להתמודד עם התלמים העמוקים בשדות הכרוב המוצפים, רצו המהנדסים להעניק לו מרווח גחון שעוד לא היה כמוהו; כך באו לעולם הסרנים הפורטאליים, סרנים חיים מסיביים שאינם יוצאים ממרכז הגלגל, אלא כ-15 סנטימטרים מעליו. כוח המנוע מועבר מהסרן אל מרכז הגלגל באמצעות תמסורת משנית, המשפרת את יעילות העברת הכוח (עשרות שנים מאוחר יותר השתילו האמריקנים את המנגנון הפורטאלי במתלים העצמאיים של 'האמר 1H' הצבאי). היונימוג מתהדר גם בשלדת סולם גמישה במיוחד, ובמתלים ספיראליים. מאפיינים אלה מעניקים ליונימוג מהלך מתלים נדיר, המאפשר התמודדות בתנאי קרקע קיצוניים.

עודכן: 2021-06-05
 יונימוג