כבאית, מגירוס, מגירוס־דוייטש, עכו

כבאית סולם 

לזכר אדר ברסנו החלל הראשון בצוק איתן בנו של גיל ברסנו מפקד תחנת כיבוי עכו.

תרומת סיג תעשיות בע״מ

עודכן: 2024-03-18
כבאית מגירוס  מגירוס־דוייטש
קרדיט: חיים שפירא
כבאית מגירוס  מגירוס־דוייטש
קרדיט: אמוץ חצרוני