בריסטול, 25, 1952, זכרון יעקב

 

שנת 1955
מנוע דיזל
אביב קרניאל הינו נכד ודור שלישי למשפחת מייסדי המושבה זכרון יעקב מהעלייה הראשונה. סבו מרדכי קרניאל ואשתו ךאה עלו עם עוד שבעים משפחות בשנת 1882 מרומניה והתיישבו בגבעות הצחיחות של מורדות הכרמל. שם הקימו את המושבה החקלאית היפה זכרון יעקב, שנעזרה על ידי הברון רוטשילד בשנותיה הראשונות, עד ייצובה הכלכלי.

משפחת קרניאל לדורותיה, מאז ועד היום, עוסקת בחקלאות ותרמה רבות על ידי אבי המשפחה יהודה ז"ל ובניו אביב, ואחיו מרדכי ושמואל ז"ל וצאצאיהם לביסוסה של החקלאות בזכרון יעקב במישור המקומי והארצי. לאביב שהינו צעיר בניו של יהודה ז"ל יש שני בנים שממשיכים את המסורת החקלאית המשפחתית.

לקראת שיחרורו משירות סדיר בשנת 1955 קיבל אביב את הטרקטור בריסטול החדש מאביו יהודה, ונעזר בו בשנות החמישים והשישים לפיתוח וביסוס משקו.

הטרקטור צבר כ-4000 שעות עבודה והצטיין באמינותו הרבה לאורך כל שנות עבודתו בחריש כרמי המשפחה. בנוסף יש לציין כי כל אלפי שעות העבודה בוצעו על ידי אביב ומספר שעות חריש נוספות על ידי בנו בכורו אור בימי נערותו. 

עודכן: 2023-03-19
 בריסטול 25
 בריסטול 25