מגרסת גרעיני תירס, 1930

תרומת יעקב שטראוס מבלפוריה הייתה מורכבת על עגלה מופעלת על ידי מנוע דוויטש.

המגרסה הורדה מהעגלה וצורף לליין שאפט

עודכן: 2022-02-23
מגרסת גרעיני תירס
מגרסת גרעיני תירס