פרמל, WD6, 1935, בית שערים

תרומת עפרוני, בית שערים

במקור ממסילות

עודכן: 2021-05-24
פרמל WD6