לנץ, אלדוג, רמת הדר

תרומת עמוס לוונטל רמת הדר. 

עודכן: 2022-02-28
 לנץ אלדוג
קרדיט: אמוץ חצרוני