שטייר, 180, 1956, רשפון

שימש לקציר ירק לרפת של משפ' פלש ברשפון.

עודכן: 2023-04-23
 שטייר 180
קרדיט: אמוץ חצרוני