שטייר, T80, 1956, רשפון

שימש לקציר ירק לרפת של משפ' פלש ברשפון.

עודכן: 2021-03-10
שטייר T80