מפוח נפחים, זד

המפוח נועד להזרים אוויר לאש הפחמים. הזרמת האוויר מגבירה את האש ומעלה את החום וזאת כדי ללבן (להאדים) את הברזל ולאפשר גם לחשל (לחזק) וגם לערגל ולכופף ולתת צורות למתכת.

תוצרת דלהי, הודו

נקנה בשוק הפישפשים, יפו

 

עודכן: 2022-03-20
מפוח נפחים זד
מפוח נפחים זד
מפוח נפחים זד