פרגוסון, 35, 1959, חרות

הטרקטור נרכש על ידי יצחק דונגי מאיגום הכילים של מושב חרות. 

הטרקטור שימש לעבודה בפרדס ולצורך זה הורכבו עליו לוחות מיגון שיוצרו ע"י המסגר קלמן מתל מונד. לוחות המיגון נועדו להגן על מנוע הטרקטור מפני ענפים בפרדס ולמנוע הסתבכות ענפים ושבירתם על ידי גלגלי הטרקטור.

תרומת משפחת דונגי

עודכן: 2021-05-24
פרגוסון 35