דוגם גרעינים, חיפה

תרומת ברוך הכט, חרות

שימש בממגורות דגון בחיפה לנטילת דוגמאות גרעינים מיובאים לבדיקת איכותם. יצא משימוש עקב מעבר לשימוש במכשור אוטומטי.

ברוך הכט מספר: 

כאשר רוכשים גרעינים כגון חיטה, סויה, דורה תירס, שעורה וכדומה, נקבעים ע"י הרוכשים מפרטים מדויקים לטיב הסחורה, כגון: משקל סגולי, לחות, הרכבי הגרעינים, תכולת האבק ועוד

הגרעינים מגיעים לארץ ביבוא מארצות שונות כשהם נשלחים במשלוחים באניות צובר קרונות רכבת ומשאיות. במהלך הפריקה נלקחות דוגמאות מהן יש להכין דוגמא ייצוגית קטנה לצורך בדיקה במעבדת מזון. בדיקה זו קובעת באם הגרעינים במשלוח עומדים במפרטים המבוקשים שנקבעו ושעבורם שולם הכסף

הדוגמאות שנלקחו נשפכות לתוך משפך המכשיר המכיל 5 ק"ג. המכשיר בנוי עם קונוס פנימי שמחלק ומערבב את הגרעינים שנשפכו לתוכו. הגרעינים מתחלקים ל 2 מכלים בתחתית המכשיר. מיכל אחד מוחזר לכמות הכללית. הגרעינים במיכל השני נאספים לכמות ששוב נשפכת למכשיר החלוקה ושוב מתחלקים לשניים. התהליך הזה חוזר על עצמו עד שמתקבלת דוגמא בגודל הרצוי שתייצג את המשלוח לצורך הבדיקה במעבדה. למשל נטילת דגימה מייצגת במשקל 200 גר׳ מ-2 ק"ג גרעינים אורכת 30 שניות.

עודכן: 2021-07-16
דוגם גרעינים