מכון רדייה, חרות

תרומת משה פינסקי, חרות

עם הגיעו לחרות בשנת 1945 החל גרשון פינסקי בפיתוח המשק החקלאי. הוא הקים משק מעורב ובו פרדס, גידולי ירקות לול עופות ואף מכוורת דבורים. כנראה שהיה לו ניסיון קודם בגידול דבורים מתקופת ילדותו בברזיל. את נחיל הדבורים הראשון הביא מקיבוץ המעפיל שבעמק חפר, ובהמשך רכש מלכות מקיבוץ עין המפרץ וכך גדלה המכוורת.

כאשר משה (מוישה) חזר מהשירות הצבאי למשק בשנת 1965 הגדילו המכוורת באופן משמעותי, ולבסוף הגיעו לכמות של כ-200 כוורות.

המכוורת הייתה פעילה עד שנת 1990 ואז החליטו להפסיק עם ענף חקלאי זה משום שכבר לא היה רווחי מספיק, ובמקומו החלו בפיתוח ענף הפרחים.

עם הקמת מוזיאון הטרקטור והפיכתו למרכז מורשת חקלאית, ובעידודו של זמה זמיר, וכאשר התפנה מבנה מתאים במוזיאון החליטו מוישה ובני משפחתו להעביר לשם את המכוורת וכל ציוד מכון הרדייה. במטרה לשמר ולהנציח ולהציג לקהל את פעילותם החקלאית.

עודכן: 2021-07-14
מכון רדייה
מכון רדייה