שטייר, T180, 1948, רמת דוד

 
מרמת דוד
עודכן: 2021-05-25
שטייר T180
שטייר T180