אוליבר, HG, 1937, אשקלון

הוסב למנוע דיזל פרקינס
במקור בבעלות איזיק מאשקלון
עודכן: 2021-01-26
 אוליבר HG
 אוליבר HG