ניו הולנד, 1946, מכבש חבילות, בלפוריה

מכבש חבילות.
תרומת משפחת דובנוב, בלפוריה, דניאל אדלשטיין, בלפוריה ויואל קוריס, בלפוריה 
עודכן: 2022-03-28
 ניו הולנד
 ניו הולנד