מקורמיק, דירינג, 1928

יוצר בארה"ב

ארבע בוכנות. מנוע בנזין - נפט - מים. ההזרקה היא באמצעות מאיידים: האחד לדלק, השני למים. המים משמשים להוספת חמצן לבעירה הפנימית

הטרקטור הובא מקפריסין. טרקטורים מדגם זה עבדו בשדות העמקים.

עודכן: 2023-02-05
 מקורמיק דירינג
 מקורמיק דירינג