דויטש, 1946, בית לחם הגלילית

מנוע שתי בוכנות
תרומת אילנה ודני שניצר מבית לחם הגלילית
עודכן: 2021-05-05
 דויטש
 דויטש