ג׳ון דיר, מחרשה 3 מגרופיות, 1955, רמת דוד

מחרשת גון דיר במקור 5 מגרופיות  נעשה שינוי ל־3 מגרופיות
 
עודכן: 2022-03-28
 ג׳ון דיר מחרשה 3 מגרופיות