לנץ, בולדוג, 1937, רבדים

https://www.youtube.com/watch?v=hE1GYd2g89Q

במהלך "עסקת" הטרקטורים בינינו הבטחתי לך כמה פרטים על הטרקטור LANZ שהגיע אליך. אני מעביר לך אותם.

הטרקטור נמצא על ידינו בסככת המכונות הנטושה בחוות שנלר, שמצפון לכפר מנחם, באוגוסט 1948. הוא לא היה במצב עבודה. על פי עדות אנשי כפר מנחם הוא עבד עד 1946. על פי הערתי הוא הגיע ארצה ב – 1937 או 38 כי ב-1939 עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נעצרו כל הגרמנים על ידי ממשלת המנדט, כנתיני ארץ האויב וגורשו מכאן לאוסטרליה.

לאחר הגלייתם של הגרמנים עובדו אדמותיהם על ידי ערבים שקבלו לכך אישור מהאפוטרופוס של ממשלת המנדט הבריטי. שנלר היה מיסיונר פרוטסטנטי שהגיע לירושלים ב-1856. ב-1860 יצא שנלר ללבנון לאסוף יתומים נוצרים שאבדו את משפחותיהם בטבח שערכו בנוצרים המוסלמים והדרוזים. הוא הביא משם קבוצת נערים יתומים חסרי בית גייס כספים בגרמניה, ארץ מוצאו, והחל בהקמת מתחם של "בית היתומים הסורי" זהו שמו הרשמי של מתחם המיסיון הגרמני בירושלים ע"ש שנלר שעומד שם עד היום. לימים התרחב המוסד ונודע כמוסד להכשרה מקצועית ועיונית על רמה גבוהה. למדו שם מלאכות שונות כגון נגרות ומסגרות בשיטות אירופאיות שלא היו מקובלות אז בארץ. אחרי מלחמת העולם הראשונה 1917 קלט המוסד נערים ונערות ארמניים יתומי הטבח שערכו התורכים בארמנים.

בראשית המאה שעברה (1910) הרחיב המוסד את פעילותו ופתח סניפים בנצרת וברמלה. עם היום עומד בקבוץ נצר-סירני (דיר סאלים) בניין חווה גדול שהוקם של ע"י בנו של שנלר שירש מאביו את ניהול המוסד והרחיבו. בחווה זו עסקו בעיקר בפרדסנות.

זמן מה לאחר מכן 1912 הוקמה החווה ליד הכפר הערבי חאמה שמצפון לכפר מנחם. בחווה זו גדלו גידולי שדה, פלחה ובה התמחו חניכי המוסד הירושלמי בעיבוד חקלאי בשיטות אירופאיות. במקום הוקמה סככת מכונות מפח ובניין מגורים ומחסנים שהיה בנוי אבני כורכר שהובאו ממחצבות מרעד ע"י גבעת ברנר. כאמור ב-1939 הוגלו כל הגרמנים מהארץ ואדמות ה חווה נמסרו לאפנדי ערבי מרמלה. הערבים עיבדו כאמור בטרקטור LANZ את אדמות החווה.

אחרי שהות של שנה בבניין החווה, עברו חברי רבדים ב-1949 למקום הקבע של היישוב והעבירו את הטרקטור בגרירה מחוות שנלר לנקודת הקבע. שם הוא עמד עד לקיץ 2002 עת הועבר הטרקטור לאוסף הטרקטורים.

נתן אידלין. קבוץ רבדים
28 דצמבר 2000

 

עודכן: 2023-11-15
 לנץ בולדוג
 לנץ בולדוג
 לנץ בולדוג
 לנץ בולדוג
 לנץ בולדוג
 לנץ בולדוג
 לנץ בולדוג