ג׳ון דיר, 7020, 1965,  תקומה

תרומת צבי ואיטה קלינברגר, תקומה

עודכן: 2022-02-23
 ג׳ון דיר 7020