משדדת שינים נישאת מתקפלת, 1954, מרחביה

תרומת פנחס מילשטיין, מרחביה

עודכן: 2022-03-28
משדדת שינים נישאת מתקפלת
משדדת שינים נישאת מתקפלת