אייכר, 1956

2 בוכנות דגם 1956
זהו הטרקטור הראשון שהגיע לארץ ונועד להדגמה. הטרקטור לא נקלט היטב ורק לאחר כשמונה שנים החלו בשיווקו.
טרקטור זה נשאר ברשות היבואן, צבי שטרייט, עד שנימסר על ידיו למוזיאון. בנוסף הוא מסר למוזיאון גם אוסף גדול של ספרות מקצועית על טרקטורי פרגוסון.

עודכן: 2022-02-28
 אייכר