שיניצקי, מיכל תערובת, 1950, אבן יהודה

 
 
 
שנות החמישים
עודכן: 2021-01-31
 שיניצקי מיכל תערובת
 שיניצקי מיכל תערובת