מקצרה, 1946

 
 
 
 
 
 
 
 
עודכן: 2022-04-11
מקצרה