פורדסון, 4x2 מיג'ור, 1957

אחד הטרקטורים המובילים בבניית החקלאות בקיבוצי א"י מאמצע שנות החמישים ועד תחילת שנות השמונים

עודכן: 2021-04-30
פורדסון <bdi>4x2</bdi> מיג'ור