מחרשה, 1947, בלפוריה

נבנתה ע"י יפתח דובנוב, בלפוריה
מחלוקת מחרשה ג'ון דיר 5 מגרופיות ל-3 מגרופיות נגררת ו-2 מגרופיות 3 נקודות.
עודכן: 2022-03-28
  מחרשה
  מחרשה