פרגוסון, מקצרה אחורית, 1957, תקומה

מקצרה אחורית, פרגסון - קליינברגר, מושב תקומה
עודכן: 2022-06-05
 פרגוסון מקצרה אחורית