מקצרה, ברטוליני, 1968, נס ציונה

מקצרה. ברטוליני 1968
תרומת האוסף של משפחת ליפרמן, נס ציונה
עודכן: 2021-07-19
מקצרה ברטוליני
מקצרה ברטוליני