ג׳ון דיר, 3020, 1965, הרצליה

תרומת גדעון גרוסמן, הרצליה    במקור  ממשפחת לובובסקי מוטקה  יסוד  המעלה 

עודכן: 2023-02-20
 ג׳ון דיר 3020