ג׳ון דיר, 3020, הרצליה

תרומת גדעון גרוסמן, הרצליה

עודכן: 2020-10-01
ג׳ון דיר 3020