פרגוסון, TE 30, 1947

תרומתו של מר צבי שפרלינג ז"ל. חברה ישראלית למובילים בע"מ Israel motors LTD.
שימש לתצוגה בלבד
עודכן: 2020-09-30
 פרגוסון TE 30