פרד מכאני, בנטלי, בנטלי, 1931, גני תקוה

‏לונדון, וויט האוס, בנטלי, עם קולטיבטור, שנות ה 30 הגיע מגני תקווה, תרומתו של טוני פירון,  מעזבונו של רחמים (קלמנט) סיטון.
עודכן: 2022-03-07
פרד מכאני בנטלי בנטלי
פרד מכאני בנטלי בנטלי