פליימוט, די 2, 1930, אבו זנימה

תוצרת פליימוט ארה״ב.

שימש במקור לגרירת ספינות מפרש בגדלים 20-60 טון בתעלת סואץ בעיתות בהן לא היתה רוח. אחרי הרחבת התעלה ב 1964 הפכו הקטרים למיותרים. הכלי עבר לאבו-זנימה, לחווה הסינית, שם שימש להעתקת קרונות מובילי מנגן. כאשר הועתק מתקן ההתפלה מאבו זנימה לאילת הועבר עימו גם הקטר.

החל משנת 1992 הוא שימש כאנדרטה באילת עד שנתרם למוזיאון.

עודכן: 2021-05-08
פליימוט די 2