קטרפילר, D4, 1952, תלמים

תרומת משפ' מזוז, תלמים
עודכן: 2021-06-07
 קטרפילר D4