אקו, מתחחת, 1961, הרצליה

 
 
נתרמה על ידי גדעון גרוסמן, הרצליה
שימשה לעיבוד  בשטחים קטנים
עודכן: 2021-01-24
אקו מתחחת