מקצרה, אליס צ'אלמרס, AFC 110 OM, 1960

מקצרת אליס. הגיעה מחברת יעדים. תרומת יואב הרמתי.
מנוע פיאט
עודכן: 2022-02-23
מקצרה אליס צ'אלמרס  AFC 110 OM