אליס צ'אלמרס (מקצרה), AFC 110 OM, 1960

מקצרת אליס. הגיעה מחברת יעדים. תרומת יואב הרמתי.
מנוע פיאט
עודכן: 2021-05-24
אליס צ'אלמרס (מקצרה)  AFC 110 OM