מחרשה, לאנץ אלדוג, 1954, מרחביה

המחרשה נרכשה אצל פלדמן בשנת 1954 על ידי החקלאי דב היימן ממושב מרחביה. כיום גרים בני הזוג היימן במושב ניר בנים והם תרמו, באוקטובר 2004, מחרשה וקולטיבטור לאוסף הטרקטורים.
עודכן: 2023-02-15
מחרשה לאנץ אלדוג