אליס צ'אלמרס, HD7, 1950, מעברות

60 כ"ס
בערוב ימיו שימש כמנוע לשאיבת מים מנחל אלכסנדר למידגה של קיבוץ מעברות.
 
יגאל ישראלי ושלמה אגוזי ערכו את רשימת הטרקטורים של קיבוץ מעברות בין השנים 1933 ועד 1953
טרקטורים זחלים
1933: T20, הספק 20 כ"ס, נפט (שני כלים)
1940: D4 הספק 40 כ"ס, דיזל
1942: Celtrac, הספק 40 כ"ס (שנים)
1946: TD14, הספק 70 כ"ס
1950: HD5, הספק 50 כ"ס, דיזל
1950: HD7, הספק 60 כ"ס (נתרם למוזיאון)
1950: HD19, הספק 120 כ"ס
1950: HD20, הספק 130 כ"ס
טרקטורים אופניים
1943: "גמל" W-9, מנוע נפט,  הספק 45 כ"ס שימש להובלות
1942: "שור" Case, מנוע נפט, הספק 40 כ"ס, הובלות
1942: "שור הבר" Case, הספק 40 כ"ס גלגלי ברזל
1945: "חרגול" פרמל H, מנוע נפט, הספק 25 כ"ס חקלאות והובלות, גלגלע ברזל
1947: "גמלון" WD6, מנוע דיזל, הספק 35 כ"ס, שימש להובלות
1949: ג'ון דיר, מנוע נפט בהספק 40 כ"ס לעבודות חקלאות
1950: אליס WD, מנוע נפט בהספק 30 כ"ס להובלות
1952: פרגוסון 27, מנוע נפט בהספק 27 כ"ס
1954: פרגוסון 35, הספק 35 כ"ס לעבודות חקלאות
1957: פורדסון סופר מג'ור, הספק 45 כ"ס, שימש להובלות
עודכן: 2022-03-29
 אליס צ'אלמרס HD7